businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Når business casen driller; 7 konkrete udfordringer

Når business casen driller; 7 konkrete udfordringer

50% af de private virksomheder svarer, at de har gode erfaringer med business casen. I det offentlige er det kun 30 %, der har samme positive oplevelse. Det synes vi er skræmmende få. – Hvad er det, der driller?

 

Vi har samlet en række anbefalinger på 7 konkrete udfordringer, der stammer fra 1strokes årlige business case undersøgelse. Her bidrager en lang række private og offentlige organisationer med, hvordan de arbejder med business cases og gevinstrealisering.

 • Gør business casen til en kultur i organisationen.
 • Hvis muligt inkluder business case i porteføljestyringsniveauet.
 • Brug business casen som styringsværktøj og understøt gevinstrealiseringen med forankring i topledelsen.
 • Tænk business casen – også som et beslutningsdokument – ikke kun til at starte projektet, men også til at stoppe det før tid ved faseovergangene.
 • Sørg for at business casen hele tiden opdateres, når der sker ændringer i aktiviteter og forudsætninger.
 • Business casen er både et beslutningsdokument og et dynamisk styringsdokument, der anvendes aktivt ved faseovergange og i den efterfølgende gevinstrealisering. Business cases lukkes ned i samme takt, som de ikke bidrager med værdi, eller andre konkurrerende business cases giver mere værdi.
 • Hvis ikke projektejeren selv står for at udarbejde business casen, skal det ske i meget tæt samarbejde med forfatteren. Læs mere. Det er vigtigt at projekt- og gevinstejer får ejerskab til business casen og kender dens indhold og forudsætninger i detaljen.
 • Gør det også til en kultur at hjælpe hinanden med at udarbejde business casen, således at det forretningsmæssige overblik og de projektmæssige detaljer kombineres i business casen.
 • Start med topledelsen – og gør det til en kultur at blive målt på resultater. Læs mere her.
 • Gevinstrealisering kan indarbejdes i de almindelige resultatkontrakter – eventuelt som særlige fokusområder.
 • Få skabt en kultur, som sikrer, at alt vi gør, understøtter den overordnede strategi og dens fokusområder. Læs mere her.
 • Strategien skal gøres operationel med mål og styring, således at man kan se, hvordan man kan bidrage i den sammenhæng.
 • Man skal i organisationen have en fælles forståelse – et governance-princip – om at business cases, der ikke bidrager til strategien eller forretningens fokusområder, bliver stoppet.   
 • Fokusér på, hvad der driver forretningen, og hvilke omkostninger, man kan skære på.
 • Se business casen som et forandringsprojekt, der kræver forandringsledelse, hvis gevinsterne skal realiseres.
 • Det er vigtigt at opsætte de rigtige forudsætninger – og ikke mindst få accept fra gevinstejere og interessenterne.
 • Brug business casen som styringsværktøj og understøt en realiseringsaktivitet med forankring i topledelsen. 
 • Værktøjerne findes og skal tilegnes din business case. Derfor bør lederne sørge for at værktøjskassen er fyldt op, når I arbejder med business cases og gevinstrealiseringsplaner. Se evt. kurser.

Inspiration til arbejdet med business casen