KURSUS: STATENS BUSINESS CASE MODEL

businesscase.dk > Kurser og foredrag > KURSUS: STATENS BUSINESS CASE MODEL
den-statslige-businesscase-model-6-638

Statens business case model – et supplement til kurset i business case og gevinstrealisering

Statens business case model bliver anvendt af alle statslige myndigheder i ethvert statsligt forretningsprojekt.

Statens business case model skal tydeliggøre rationalet for en IT-investering, ved at beregne gevinster og udgifter ved et projekt, samtidig med at der tages højde for risici og usikkerheder.

Kurset tages i forlængelse af kurset; “Business case og gevinstrealisering”, der giver dig fundamentet og forståelsen for alle processer i en god business case.

På kurset er der fokus på metoder og teorier, der støtter op om Statens business case model og gevinstrealisering. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem teori og “hands-on” arbejde med løsning af en række øvelsesopgaver og praktiske eksempler. Du lærer at arbejde systematisk med business casens forudsætninger, omkostninger og gevinsttyper samt at udfylde business case modellen.

  • Udarbejde et gevinstoverblik med IT-investeringer og forandringer.
  • Estimere projektudgifter – det vil sige omkostningerne ved at udvikle og implementere den fremtidige løsning.
  • Beskrivelse af risici og vurdering af økonomisk afdækning af risici.
  • Interessenthåndtering og ledelse af de forandringer IT-investeringerne giver mulighed for.
  • IT-governance aspekter ved business casen og rapportering.
  • Du lærer at anvende en række konkrete værktøjer, der giver dig overblik over din business case.
  • Dine kompetencer i krydsfeltet mellem IT og “forretning” bliver styrket og du lærer at udfordre sammenhængen mellem IT, forandringer og gevinster.
  • Du får kendskab til og “hands-on” erfaring med Statens business case model og de ledelsesrapporter, der skal anvendes til blandt andet IT-projektrådet.
  • Du får ny og opdateret viden inden for business cases, digital ledelse og gevinstrealisering, herunder risikohåndtering.

Kurset henvender sig primært til linjeledere, fagansvarlige, program- og projektledere og/eller medarbejdere, der er direkte involveret i IT-projekter.