businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Staten vil gerne gevinstrealisering – men hvad er planen?

Staten vil gerne gevinstrealisering – men hvad er planen?

Som en opfølgning på den beretning, Rigsrevisionen udgav september 2020, bragte ComputerWorld den 12. januar 2021 en artikel, der beskriver, at ”Nu har Rigsrevisionen så afleveret et notat til Statsrevisorerne, der vurderer alle de danske ministeriers initiativer for at styrke gevinstrealiseringen ved de statslige it-projekter på baggrund af beretningen fra sensommeren.”

Se Under halvdelen af de planlagte gevinster ved statslige it-projekter realiseres: Her er ministeriernes nye initiativer – Computerworld

Rigsrevisionen konkluderede den gang at:

Business casens gevinster er ikke beskrevet godt nok. Kun 5% af ministeriernes gevinster er beskrevet godt nok.

Gevinstrealisering udebliver. 1/3 af gevinsterne er ikke fulgt op på. Stor del af den resterende gevinster bliver nok ikke realiseret.

Der er i rapporten nævnt et beløb på ca. 630 mio. kr. (økonomiske gevinster – ikke samfundsøkonomiske gevinster medregnet). Både sandsynligheden for at beløbet er korrekt og sandsynligheden for at få pengene hjem må siges at være meget lille.


Hvad er ministeriernes initiativer?

Initiativerne er:


Fokus på hvordan staten kan blive bedre – hvad er planen?

Vi på businesscase.dk har set notatet og blev efter gennemlæsning ramt af en tvivl om, hvad man gerne vil opnå. Hvordan skal det ske, og hvordan vil man måle på det det?

Vi vil gerne sætte fokus på …
1) Hvordan dette kan opnås?
2) Hvordan dette kan måles?

Pga. Mette F’s konsulent fatwa, så vil vi fra businesscase.dk gerne tilbyde gratis en times inspiration til samtlige ledelser i ministerierne og styrelsen omkring hvordan de kan blive bedre til gevinstrealisering. Der er brug for inspiration, og en fatwa som denne nedbringer innovationstrykket. Det kommer til at ramme os hårdt bagi lige om lidt, hvis vi ikke startet udviklingen – også i den offentlige sektor.


Hvis du vil vide mere …

Hvis du gerne vil vide mere, så er I meget velkomne til at kontakte Martin J. Ernst på telefon 2991 1122 eller email info@businesscase.dk.