businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Byg bedre beslutningsoplæg og få din løsning igennem – workshop med Martin J. Ernst på OffDig22

Byg bedre beslutningsoplæg og få din løsning igennem – workshop med Martin J. Ernst på OffDig22

Redaktør på businesscase.dk – Martin J. Ernst – holder workshop på OffDig22

Workshop tema: Udarbejdelse af grundige beslutningsoplæg omkring nye lovende løsninger – lær at brug kausaliteten mellem funktioner i it og de forretningsmæssige mål

Den offentlige sektor er på flere fronter udfordret, ikke mindst ift. manglen på arbejdskræft indenfor de typiske velfærdsfag. Her bliver det afgørende, at innovere og udvikle nye løsninger. Det er ligeledes vigtigt, at udnytte de allerede udviklede løsninger til fulde, og altså i højere grad genbruge gode løsninger (skalering). Skalering kan både tænkes indenfor egen sektor, men også på tværs af sektorer.

En vigtig forudsætning for at lykkedes med dette er, at kunne beskrive ikke bare selve løsningen, men også businesscasen for løsningen, forudsætningerne for implementeringen m.v. Med andre ord er det altså afgørende at kunne beskrive et solidt og grundigt beslutningsoplæg for de enkelte løsninger, således at det er nemmere og enklere for beslutningstagere at prioritere og udvælge løsninger, der passer i de konkrete sammenhænge.   

På denne workshop vil du få hands-on erfaring med at beskrive sammenhængen mellem teknikken og de nye funktioner, som kan være med til at skabe gevinster, som igen understøtter det forretningsmæssige mål. Denne forståelse er hjertet af business casen og understøtter også den business case model, som statens it-model fordrer.

Workshoppen bliver ledet af Martin J. Ernst.

Læs mere om oplægget på OffDigs hjemmeside.

Om OffDig22

OffDig er Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Det er her, du bliver opdateret og præsenteret for de nyeste trends og projekter inden for offentlig digitalisering i både ind- og udland. Networking og erfaringsudveksling er en stor del af konferencen, hvor du kan netværke med andre, der har samme faglige udfordringer som dig og måske også med dem, der har løsningen.

Programmet på OffDig vil både have fokus på den operationelle, strategiske og politiske del af digitaliseringen samt hvordan man helt lavpraktisk håndterer digitalisering i en kommune. Fælles for alle sessioner er, at vi tilstræber et højt fagligt niveau i alle cases, oplæg og debatter. Programmet udarbejdes i et tæt samarbejde med en større programkomité.

OffDig har 10 års jubilæum i år.

Læs mere om OffDig på Dansk-ITs hjemmeside her.

Om Martin J. Ernst

Martin J. Ernst er mangeårig ekspert inden for udarbejdelse af business cases og gevinstrealisering.

Siden 1998 har Martin arbejdet intensivt med rådgivning og implementering af ERP- og standardrammesystemer på forretningskritiske projekter både i den offentlige og den private sektor. Primært i rollen som program- eller projektleder. Martin bidrager med en række foredrag, artikler og web-casts. Desuden har han været medlem af redaktionen af ERP-håndbogen, som udgives af Børsens Ledelseshåndbøger. Martin er tidligere ekstern lektor på ITU, hvor han var kursusansvarlig for kurset “Business Cases”. Martin er initiativtager til den årlige undersøgelse af danskernes brug af business case og gevinstrealisering, som har været gennemført siden 2012.

Februar 2015 udkom hans første bog om business casen og gevinstrealisering “Mastering the Business Case”. Oktober 2017 udkom hans anden bog om samme emne på dansk “Business casen 361° – hele vejen rundt om gevinstrealisering“. Start 2018 blev Martin fast blogger på Version2.dk. Martin er også redaktør på businesscase.dk.