Hvad er business casen for Blockchain?

businesscase.dk > Hvad er business casen for Blockchain?

Pokemon Go satte retningen for mange i sommeren 2016. Teamet bag businesscase.dk har ikke jagtet små imaginære fantasi dyr med forskellige egenskaber, men brugt en del af sommerferien på at udforske teknologien Blockchain.

 

Allerførst – hvad er Blockchain?

Blockchain er den nye protokol, som sikrer, at digital værdi bliver flyttet sikkert fra afsender til modtager. Teknologien siges at være ubrydeligt og kan derfor erstatte en betroet tredje part, som sikre alt går rigtigt til. Og ofte til en brøk del af prisen for at give denne service – det som Gartner bl.a. kalder Total Cost of Ownership.

Ifølge Marc Anderessen, som er en meget aktiv investor i Sillicon Valley, er blockchain den største opfindelse efter internettet. Flere mener, at Blockchain kommer til at skabe den samme forandring, som e-mail gjorde for det traditionelle postvæsen.

 

Dernæst – hvad er business casen for Blockchain?

Business casen for Blockchain afhænger af i høj grad af, hvilken forretningsmæssig sammenhæng denne teknologi skal bruges. Dette kunne f.eks. være køb af bil og hus eller afvikling af valg med udsendelse af valgkort og stemmesedler, som kræver sikre transaktioner og ofte også en betroet tredjepart til at sikre en korrekt transaktion.

Bitcoin benytter sig af Blockchain-teknologien (protokollen), når de såkaldte poletter (også kaldet Token) flytter ejere. Her sker en økonomisk transaktion uden brug af en bank som mellemled eller tredjepart. For bankerne er denne teknologi distruptiv, fordi deres eksisterende forretningsmodel bliver sat under pres af alternative og billige løsninger.

Med andre ord er Blockchain en enabler – for nu at bruge det ord, som vi underviser i, når vi taler om m business casen for et givet problem. Derfor vil business casen være meget afhængig af, hvilken forretningsidé eller -problem, som denne blockchain-teknologi vil kunne løse. Helt på samme måde, som nye muligheder opstod med internettet, smartphones, IoT etc.

 

Eksempel på en blockchain business cases

I figuren nedenfor er der vist et eksempel på et gevinstoverblik, hvor blockchainen er en enabler. Til dem af jer, som ikke har set et gevinstoverblik før, så består den af:

  • Enabler (løftestang)
  • Dennes features (funktioner)
  • Ændringer (adfærdsændring)
  • Gevinster (både understøttende og hovedgevinster)
  • Forretningsmål (hvad er det vi vil opnå for forretningen)

 

Gevinstoverblik for Blockchain

 

Alle elementer er bundet sammen i sammenhæng fra enabler til det forretningsmæssige mål. En solid business case forudsætter en forståelse af denne kausalitet eller sammenhæng. Det er også beskrevet her.

Eksemplet viser en mulig løsning for, hvordan handel med f.eks. biler kan ske ved brug af Blockchain-teknologien. Udfordringer er, at bilhandel i dag sker med asynkron-overdragelse. Betaling for bilen, udlevering af nøgler og registreringsattesten sker enkelt vis. Dvs. man kan overføre nogle penge for bilen, men modtageren nægter at udlevere nøgler og registreringsattesten. Dette er et simpelt eksempel, hvor virkeligheden har flere detaljer. En løsning baseret på Blockchain sikrer, at registreringsafgiften (og dermed registreringen af ejerskabet hos SKAT) automatisk sendes til den nye ejer efter at pengene er blevet bekræftet betalt. Naturlig i denne proces bliver alle øvrige interessenter informeret (banken, forsikringsselskabet etc.).

Gevinstoverblikke viser muligheden for, hvordan køber, sælger, staten – alle vil have en gevinst ved Blockhain. Selve gevinsten afhænger af ejeren af gevinsterne (interessenterne). For køber kan det f.eks. være mindre risiko for brug af advokater og domstole, hvis der opstår tvister. Omvendt vil advokater og forbrugerorganisationer som FDM se en negativ gevinst, da deres berettigelse risikerer at falde bort. FDM kunne omvendt se dette som en mulighed for at sikre deres medlemmer endnu bedre og dermed kaster nogle kræfter i dette?

 

Kort fortalt

Gevinsterne ved Blockchain er en mulighed for en 24/7 løsning, der tilbyder en automatisk og sikker løsning og som koster mindre end den nuværende løsning (antagelsesvis) pga. dels reduktion at manuel behandling og dels kan løsningen etableres nemmere.

Blockchain-teknologien er stadigvæk en teknologi som modnes, men det er helt sikkert at udviklingen vil gå stærkt, da allerede etablerede virksomheder har rettet blikket imod denne mulighed. For hvis de ikke gør det, så kommer der nye spillere på marked pga. den lave ”indtrædelsesbarriere”. Nu glæder det så ikke om at have rettet blikket imod Pokomon Gos figurer i telefonen men at se på de ny muligheder denne teknologi giver.