businesscase.dk > Nyheder > Uncategorized > Profeti om business case undersøgelse holdt stik
London eye og skilt med business case undersøgelse 2018

Profeti om business case undersøgelse holdt stik

1strokes Martin J. Ernst sidder med årets resultater fra 1strokes business case undersøgelse, og de er (desværre) fuldstændig enslydende med sidste år;

Business casen understøtter ikke strategien og gevinstrealiseringen halter!

Det er lige præcis, hvad Martin sagde forud for undersøgelsens start i maj, at der ville ske INGENTING! Og nedslående kan vi konstatere, at Martins profeti holdt vand. Og det undrer. Hvorfor vil folket ikke arbejde målrettet frem mod en værdibaseret fokus i projekter og initiativer? Hvorfor bliver vi ikke bedre?

Mandag d. 24. september fremlagde Martin 1strokes business case undersøgelsens resultater på ITU i en sal med 50 erhvervsfolk samlet. Hvor sidste års fokus var på gevinstrealiseringen, har Martin i år valgt at sætte fokus på om business casen følger organisationens eller virksomhedens overordnede strategi?

 

Kulturændring

Grunden til vi ikke bliver bedre, mener Martin, bunder i, at vi skal have lavet om på en kultur, som er blevet indlejret i organisationen. En kultur, som på forskellig vis over tid er blevet opfordret til at tænke helt anderledes end i ny værdiskabelse for virksomheden. Man tænker i driftsafvikling eller tænker i leverancer. Men hvad betyder det, at bunker flyttes fra A til B med et nyt stempel på? Eller at levere noget til tiden, uagtet at det ikke efterfølgende giver en værdi for virksomheden?

Driften eller linjeledelsen har et kæmpe ansvar for at sikre driften bliver gennemført effektivt, men også at den bliver forbedret. – De har brug for at tænke nyt, så det ikke kun er kendte forretningsgange, som de justerer på, men også udvikler på forretningsområdet.

Hvordan får vi flere kunder til? Hvordan fastholder vi de kunder, som vi allerede dyrt har fået ind i vores portefølje? Hvordan kan vi bruge nye teknologier som IoT, Machine Learning, robotter, så de giver en værdi for forretningen? Alt dette drives typisk – som 1strokes undersøgelse viser det – af IT-afdelingen.

IT-afdelingen skal være en vigtig sparringspartner for forretningen, men det er forretningen, som skal identificere behovet for IT ud fra behovet for forbedringer. Og de forbedringer skal være udledt af de forretningsmæssige mål ud fra den strategi, man har opstillet for organisationen. Det er præcis dét business case handler om, udtaler Martin.

 

Strategiens røde tråd i organisationen

1strokes undersøgelse viser, at en fjerdel af respondenterne mener, at business casen ikke er i tråd med strategien. Det kræver så også, at man har en strategi. Rigtige mange af de interviews, som Martin laver i forbindelse med denne undersøgelse, viser, at når man skal starte med at beskrive en business case, så er strategien uklar. Dvs. det pejlemærke, som business casen skal skrives ud fra ikke findes.

Jeg ved godt, at nogle projekter er opstået, da man skal lave ”end of life” udskiftninger eller implementering af et lovkrav. Det mener jeg fortsat er inden for ”skiven” mht. at være i tråd med virksomhedens strategi. Hvem vil ikke sikre en effektiv organisation med systemer, som forsat virker, eller at organisationen forsat er lovmedholdelig? siger Martin

En strategi tager udgangspunkt i, hvad man ønsker eller hvad behovet er for organisationen de kommende år. Her tænder man det lange lys eller ser i krystalkuglen.

Hvis du vil vide mere om business case undersøgelsen kan du læse mere her