Archive

businesscase.dk >

KURSUS: STATENS BUSINESS CASE MODEL

Statens business case model - et supplement til kurset i business case og gevinstrealisering Statens business case model bliver anvendt af alle statslige myndigheder i ethvert statsligt forretningsprojekt. Statens business case model skal tydeliggøre rationalet for en IT-investering, ved at beregne gevinster og udgifter ved et projekt, samtidig med at der tages højde for risici [...]
Læs mere

KURSUS: BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

Business case og gevinstrealisering Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift. Ja, så bør man altid stoppe op og se på mulighederne, omkostningerne og gevinsterne ved enhver ændring. Desværre ser vi meget ofte, at projekter […]

Læs mere