businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Ny version af statens business case model

Ny version af statens business case model

December 2020 kom der en ny version af statens business case model.

Hvad er nyt i denne skabelon?

Nedenstående er taget fra et nyhedsbrev fra Ministeriernes kontor for it-styring:

”Det er nu muligt at anvende business casen i varierende detaljeringsniveau ved at vælge mellem to indstillingsmuligheder. Standard-indstillingen forsimpler bl.a. 0-scenariet, og brugerdefineret-indstillingen introducerer flere funktioner. De erfarne brugere kan fx glæde sig over muligheden for at kunne ændre på sandsynlighedsberegningen for trepunktsestimeringen og vælge kontering efter den statslige kontoplan. Fastholdes standard-indstillingen vil brugeren opleve et betydeligt simplere dokument at arbejde i.

Modellen har også fået en grafisk overhaling, hvor det på rapportfanen nu er muligt at se et dashboard med relevante nøgletal for projektet i en række figurer. En forsimpling af forsiden har betydet, at brugeren i højere grad vil lave sine indtastninger på scenariefanerne, hvilket gør det hurtigere og lettere at komme i gang.

Nye brugere vil nu have nemmere ved at bruge business-casen, da vi i højere grad har gjort vejledningstekster tilgængelige i selve business casen og tilføjet en FAQ.”

businesscase.dk’s holdning

Det er altid godt at have en business case. En skabelon gør bare det ikke alene.

Uanset set hvad, så er skabelonerne bare taknemmelig. Der skal bare sættes lidt tal ind, og blive ved med at justere tallene indtil det passer med vores ønske om at starte projektet.

Uden at forklejne det arbejde, som er gjort, er blevet gennemført i denne opgradering, så vi vel godt sige, at det er vel polering af et kendt værktøj. Ingen revolutionerende landevinder, og når det ikke sker, så flytter vi heller ikke så meget.

Det er mere interessant hvad der foregår inden vi får sat tal ind.

Kom videre med businesscase.dk’s kurser i business case og gevinstrealisering

Se mere om businesscase.dk’s kurser inden for business case og gevinstrealisering. Se dem her.

Resultatet fra et business case kursus
Resultatet fra et business case kursus.

Se også businesscase.dk’s skabelon

Hos os i businesscase.dk har vi også en skabelon. Den kan også downloades her.

Business case skabelon