KURSUS: BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

businesscase.dk > Kurser og foredrag > KURSUS: BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING
Business case 2_GIMP

Business case og gevinstrealisering

Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift. Ja, så bør man altid stoppe op og se på mulighederne, omkostningerne og gevinsterne ved enhver ændring.

Desværre ser vi meget ofte, at projekter bliver søsat uden et grundigt gennemarbejdet grundlag. Dette med risiko for både at træffe unødige og dyre investeringer – eller risikoen for, at de forventede gevinster ikke bliver realiseret.

.

Gennem en blanding af forelæsninger og ”hands-on” arbejde lærer du at identificere og forstå de elementer, som er nødvendige for at afdække og realisere projekternes værdi – fra den overordnede forretningsstrategi til projekternes enkelte aktiviteter, forandringsbehov og ressourceforbrug samt gevinster. Kurset giver en grundig indføring i de metoder og teorier, der skal i spil for at udvikle en solid business case og gevinstrealiseringsplan.

 • Business casen som beslutnings- og styringsdokument
 • Business casen som værktøj til styring af gevinster og det forretningsmæssige rationale
 • Gevinstoverblikket, estimering af omkostninger og gevinster
 • Ledelse af business casens krav om forandringer
 • Interessenthåndtering og risikostyring
 • Beregning af business casen og vurdering af dens forudsætninger
 • Gevinstrealisering og udfordringer med at holde fokus på business casen
 • Præsentation af business casen
 • Det samlede overblik
 • Du opnår kendskab til konkrete værktøjer, teknikker og rammeværk og bliver i stand til at anvende dem på en systematisk måde
 • Din viden og færdigheder i forhold til at arbejde med business casen bliver styrket – og dermed en større sandsynlighed for at udarbejde og gennemføre business cases, der høster de forventede resultater
 • Indblik i og erfaring med at analysere initiativer og projekter i et økonomisk perspektiv
 • Du bliver tilført ny og opdateret viden inden for business case og gevinstrealisering, som du kan anvende bredt i organisationen

Kurset henvender sig primært til linjeledere, medarbejdere i en stabsfunktion, program- og projektledere og/eller medarbejdere, der er direkte involveret i projekter.