Regionernes business case

businesscase.dk > Regionernes business case

Regionernes Sundheds-IT (RSI) har udviklet en forretningsmodel for fællesregionale projekter, der har til formål at definere de styringsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer for, hvordan regionerne samarbejder om initiering og eksekvering af nye projekter.

Business casen er et centralt omdrejningspunkt i RSI’s forretningsmodel og danner grundlaget for endelig beslutning om initiering af projekter. Kun initiativer med klart beskrevne omkostninger, gevinster, effekter og en positiv business case gennemføres.

RSIs business case indeholder kun fællesregionale dele af projekter, og det er derfor nødvendigt at supplere og tilpasse business casen, så den stemmer overens med lokale forhold i de enkelte regioner.

Der er udarbejdet en national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 som indeholder fem fokusområder:

  • Sundhed til borgeren på nye måder
  • Digitale arbejdsgange og processer
  • Sammenhæng i patientforløb
  • Bedre brug af data
  • Prioritering, eksekvering og synlighed

På ovennævnte fem områder skal der være en fokuseret indsats i relation til:

  • Synliggørelse af prioriterede beslutningsgrundlag, herunder business cases, risikoprofil mv. for digitaliseringsprojekterne i sundhedsvæsenet forud for evt. beslutning om udrulning.
  • Måling af fremdrift i digitaliseringsprojekterne i sundhedsvæsenet.
  • Måling af udbredelse, anvendelse og gevinstrealisering på sundhedsvæsenets centrale it-systemer og arbejdsgange.

Udover de fællesregionale tiltag arbejder de enkelte regioner selvstændigt med business cases og gevinstrealisering.

Tilmeld dig businesscase.dk nyhedsbrev og få nyt i din indbakke om emner relateret til business cases – både i det offentlige og private.

Brug for rådgivning?

Kontakt os ganske uforpligtende

Ring til 1stroke konsulenterne på

+45 3360 7576

eller

LINK til business case skabelon i det private erhvervsliv

Link til den statslige eller kommunale business case