Regionernes business case

businesscase.dk > Regionernes business case

Regionernes Sundheds-IT (RSI) har udviklet en forretningsmodel for fællesregionale projekter, der har til formål at definere de styringsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer for, hvordan regionerne samarbejder om initiering og eksekvering af nye projekter

 

Business casen er et centralt omdrejningspunkt i RSI’s forretningsmodel og danner grundlaget for endelig beslutning om initiering af projekter. Kun initiativer med klart beskrevne omkostninger, gevinster, effekter og en positiv business case gennemføres.

RSIs business case indeholder kun fællesregionale dele af projekter, og det er derfor nødvendigt at supplere og tilpasse business casen, så den stemmer overens med lokale forhold i de enkelte regioner.

 

Der er udarbejdet en national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 som indeholder fem fokusområder:

  • Sundhed til borgeren på nye måder
  • Digitale arbejdsgange og processer
  • Sammenhæng i patientforløb
  • Bedre brug af data
  • Prioritering, eksekvering og synlighed

På ovennævnte fem områder skal der være en fokuseret indsats

De er:

  • Synliggørelse af prioriterede beslutningsgrundlag, herunder business cases, risikoprofil mv. for digitaliseringsprojekterne i sundhedsvæsenet forud for evt. beslutning om udrulning.
  • Måling af fremdrift i digitaliseringsprojekterne i sundhedsvæsenet.
  • Måling af udbredelse, anvendelse og gevinstrealisering på sundhedsvæsenets centrale it-systemer og arbejdsgange.

Udover de fællesregionale tiltag arbejder de enkelte regioner selvstændigt med business cases og gevinstrealisering.

 

Spørgsmål:

Skriv til os på info@businesscase.dk.

Køb bogen – Business case 361:

Business Case kurser

Læs mere om bogen her.

Har du Danmarks bedste business case?

Læse mere om hvordan du kan nominere det du mener er Danmarks bedste business case her.

Køb bogen – Mastering the Business Case

Læs mere om bogen her.

Danmarks bedste business case:

 

Konference om Business Cases & gevinstrealisering

 

Nominer en business case til næste arrangement, så tilmeld det her.

Har du hørt om vores kurser om business case og gevinstrealisering?

Resultatet fra et business case kursus

Læs vores tidligere nyhedsbreve – og tilmeld dig vores nyhedsbrev:

Mere end tusind læsere får inspiration fra businesscase.dk hver måned via vores nyhedsbreve.

Få nyheder, blogs, skabeloner, eksempler … og meget, meget mere ….

Seneste indlæg: