businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Sundhedsplatformen – en trist nyhed

Sundhedsplatformen – en trist nyhed

Alene i 2017 går Region Hovedstadens hospitaler glip af 150 mio. kr. i indtægter fra staten, fordi der bliver behandlet færre patienter på grund af det nye IT-system Sundhedsplatformen. I 2016 var dette tal 100 mio. kr. i tabte indtægter. IT problemerne giver faldende effektivitet og faldende indtægter. Begge dele ingredienser i en dårlig business case.

Sundhedsplatformen har indtil videre kostet 2.1 mia. kr. og bliver hele tiden dyrere. Næste år skal der findes yderligere 80 mio. kr. på budgettet til ekstraudgifter. Det vides ifølge regionen ikke, hvornår systemet er helt oppe at køre igen og regionens hospitaler er på samme niveau som før sundhedsplatformen.

 

Der er lige nu behov for at have fokus på såvel omkostninger som produktiviteten. Dels for at økonomien ikke skal løbe løbsk på udgiftssiden og dels for at man kan leve op til de patientrettede mål om levering af en bestemt mængde ydelser. Når produktiviteten falder og der produceres mindre falder de aktivitetsafhængige bevillinger også.

 

7 gode råd

En stram styring af udgifter er nødvendig, ligesom en stram styring af de forandringer, der skal ske. Gevinstrealiseringen bliver ofte udfordret af, at de forandringer, der skal ske, udebliver eller kommer til at foregå på en anden måde end forudsat i business casen. Business casen realiserer jo ikke sig selv, så derfor kommer her 7 gode råd til en bedre business case og effektiv gevinstrealisering:

 

  1. Ledelserne har en fælles forpligtelse (kollektiv), dvs. der skal arbejdes med at få en grad af fælles kultur i ledelsen – også på niveauer under direktionsniveauet.
  2. Hold tæt styring med programmets ”scope” – hvis nye penge skal tilføres skal et andet tilsvarende beløb tages ud af programmet.
  3. Tydelig og konsekvent fokus på produktivitet og effektivitet, dvs. at der produceres nok og at det er fakturerbart.
  4. Spørg altid til nytten for patienterne, staten og kommunerne og til forudsætningerne for realisering af business casens enkelte dele. Overflødige opgaver og funktioner i sundhedsplatformen bør skæres bort.
  5. Fokuser på gevinstoverblikket og implementerings- og gevinstrealiseringsplanen. Hvis den ikke er eksplicit nok, må der arbejdes videre med den så den kan fungere som et styringsværktøj.
  6. Tydeliggør linjeledelsen/ klinikkernes budget- og gevinstansvar i forhold til sundhedsplatformen og sikre fortsat inddragelse af klinikkerne i udvikling og implementering af sundhedsplatformen og dens business case.
  7. Se implementering og gevinstrealisering i sammenhæng og husk at det højere grad er et stort forandringsprojekt end et IT-projekt.

 

Læs BTs artikel