businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Digitaliseringsklar lovgivning giver bedre business cases

Digitaliseringsklar lovgivning giver bedre business cases

IT-minister Sophie Løhde mener ifølge Computerworld (20. juni 2017) at lovgivning står i vejen for succesfuld digitalisering. Hun udtaler at mange af de offentlige IT-skandaler skyldes, at de danske love er for komplekse til, at de kan digitaliseres på en effektiv måde. Hun peger også på, at det er et ‘generelt problem’ at de danske love er fulde af undtagelser, tilføjelser og skøn, der alt sammen er noget, som IT-systemer har svært ved at kapere.

“Derfor har jeg en stærk ambition om at gøre vores lovgivning mere digitaliseringsklar. Det vil blandt andet sige, at lovgivningen ikke må være så kompleks, at den ikke kan administreres digitalt. Det gælder både i forhold til ny lovgivning, men også når vi reviderer allerede gældende love og regler,” lyder det ifølge Computerworld fra ministeren.

DANSK IT´s udvalg for “IT i det offentlige” udgav allerede i juni 2016 en publikation med syv centrale anbefalinger til digitaliseringsparat lovgivning.

  1. Statsministeren bør nedsætte en task force om digital lovgivning.
  2. Regeringen bør udarbejde en plan for gennemgang af større lovkomplekser for at sikre tilpasning til et digitalt samfund.
  3. De digitale rammer skal ikke diktere politiske reformer, men alle politiske reformer bør så vidt muligt udformes med lige dele objektive, databaserede kriterier og frihedsgrader for implementering, så de digitale muligheder for kvalitet og effektivitet udnyttes.
  4. Alle fremsatte lovforslag bør indeholde en vurdering af deres digitaliseringsparathed.
  5. Justitsministeriets lovafdeling skal have til opgave at foretage en vurdering af de forvaltningsretlige og persondataretlige forudsætninger for digitalisering.
  6. Forskning inden for digital lovgivning bør styrkes.
  7. Der skal være kursusfag og efteruddannelse i digital lovgivning for landets jurister

Det er glædeligt, at der centralt i regeringen nu er interesse for den meget komplekse lovgivning, der skaber problemer for digitaliseringen. Vi på businesscase.dk mener, at en digitaliseringsklar lovgivning giver mulighed for at reducere mængden af fejlslagne projekter og mulighed for at få langt bedre business cases. En mulig gevinst ved digitalisering af lovgivningen, f.x beregning af boligstøtte – vil føre til større transperens og dermed forståelse hos den enkelte borger. Det vil så nedbringe uddybende henvendelser og dermed reducere behovet for administration.

Læs en uddybende beskrivelse af anbefalingerne og baggrunden for, at det er en god business case her