businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Den statslige brug af business cases

Den statslige brug af business cases

Hvert år siden 2012 har virksomheden 1stroke ApS gennemført en undersøgelse om såvel private som offentlige institutioners brug af business case og deres evne til at realisere de beskrevne gevinster. Og et af fokusområderne har været på statens brug af business cases.

Den statslige business case

Den statslige brug af business cases har igennem de seneste år været præget af, at der skulle indsendes en business case for projekter over 10 mio. kr., som efterfølgende skulle vurderes af Statens it-råd. Der er i Digitaliseringsstyrelsen et løbende arbejde med at viderudvikle netop den metode.

Og om denne (forbedret) brug har ført til reelle besparelser og velgennemført gevinstrealisering har undersøgelsen ikke kunne bekræfte. Men umiddelbart ser det ud til, at man blot kører videre med ”business as usual”, så heller ikke i det offentlige er der sket en udvikling de seneste snart 10 år. .

jægerfly
En af de statslige business cases, der har lidt under kritisk journalistik.
Billede fra f35.com

Business cases er ikke tilstrækkelige

De offentlige business cases, som 1stroke er blevet præsenteret for gennem årene har ikke vist sig af en kvalitet, hvor der var mulighed for at realisere de forventede gevinster.

Vi kan kun håbe på at de business cases, som er i 1strokes kendskab, ikke er repræsentative for det samlede billede i den offentlige sektor.

Med til betragtningen er, at der fra det offentliges side ikke blev indleveret én eneste business case, som kunne blive nomineret til ”Danmarks bedste business case” på trods af adskillige opfordringer fra 1strokes side (den fra DSB anses for at være halvoffentligt og derfor ikke ”ægte statslig”).

Det store spørgsmål er så; er der gode business cases i det offentlige?

Det store spørgsmål er så; er der gode business cases i det offentlige? De burde være skrevet, da de skal udarbejde en for hver af de projekter, som er over 10 mio. kr. Hvad med gevinstrealiseringen. Der skal ligeledes skrives gevinstrealiseringsrapport.

Hvorfor bruger det offentlige ikke denne udstrakte arm, som har til formål at vise omverden, at der faktisk er rigtig gode projekter i det offentlige? Og dermed give modspil til de mange artikler, som bliver skrevet om de offentlige (ofte kuldsejlede) projekter.

Vi må gerne få en business case, hvis vi anmoder om aktindsigt, men kan det virkelig passe, at vi skal derud for at få et indblik i det offentliges forvaltning af borgernes skattepenge til offentlige projekter?

Gevinsterne er grebet ud af den frie luft

Det reelle indblik i gevinstrealiseringen er ydermere udfordret ved, at man skal indsende en gevinstrealiseringsrapport en periode efter projektets (eller programmet for den sags skyld) afslutning. Og det, der typisk sker, er at det kontor (i ministeriet eller styrelsen) får en notifikation fra Statens it-råd om, at der skal skrives en gevinstrealiseringsrapport. Herefter går afdelingsdirektøren eller kontorchefen rundt og leder efter nogen, som kan skrive en rapport.

  • Projektet er allerede opløst, så der er ingen historik at hente
  • Projektlederen er videre på næste projekt – og det var denne, der skrev business casen.

Og resultatet bliver, at man hyrer et privat konsulenthus til at skrive rapporten.

Den kollektive hukommelse havde også glemt at etablere en baseline, inden man gik i gang. Så den kollektive hukommelse ved ikke reelt om, der er sket en forbedring. Alt er tabt i tågen. Det ender med, at der bliver skrevet en sludder for en sladder, som Statens It-råd efterfølgende godkender.

Vi ser frem til at modtage en lang række offentlige business cases og håber, at det offentlige tager imod vores fremstrakte hånd

Så vi sammen kan vise, at der er masser af positive ting at skrive om offentlige projekter og de fundne og vundne gevinster

Udfordringer: 1strokes anbefalinger:
Journalisterne har primært fokus på negative vinkler, når projekterne skal omtales i medierne At der sker en fokuseret og prioriteret indsats for at vise de gode business cases i det offentlige.  
Rapporteringsregimer i den offentlige giver et forkert billede til beslutningstager herunder Statens it-råd   Der skal ske en kulturforandring for at det offentlige skal blive bedre til at gevinstrealisere.