businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Sundhedsplatform – vol III

Sundhedsplatform – vol III

Bedst som jeg troede, at nu skal man fokusere på ”Danmarks Bedste Business Case”, så får Version2 agt-indsigt i en Bech-Brunn-rapport omkring Sundhedsplatformen – en ”Data Protection Impact Assesment”.

Der står en masse gode ting, og en af de ting, jeg naturligvis interesserer mig mest for, er gevinstrealiseringen.

Gevinstrealisering og risikoafdækning – hvordan hænger det sammen?

Hvad har det så med den risikoafdækning, som Bech-Brunn gennemførte i deres rapport? Det skriver Version2 så smukt:

”Der var ikke afsat midler til nedlukning af gamle systemer, da man implementerede Sundhedsplatformen, og derfor har Regionerne Hovedstaden og Sjælland ikke fået udfaset alle de gamle systemer, der i dag udgør en risiko for sikkerheden.”

Sundhedspersonalet i de to regioner skal derfor stadig hente data i gamle systemer og kombinere dem med data fra Sundhedsplatformen.

I den oprindelige business case (som Version2 har opnået agt-indsigt i, og Rigsrevisionen har skrevet en rapport om med Statsrevisorernes kommentarer), var der lagt op til, at mere end 30 systemer skulle erstattes af Sundhedsplatformen.

Jf. den før nævnte rapport fra Bech-Brunn så… »indebar implementeringen af Sundhedsplatformen, at Region Hovedstaden skulle lukke omkring 30 systemer ned. Status medio 2018 er, at 23 af disse systemer ikke længere er i drift,«.


Der mangler altså fortsat syv!

Læs resten af indlægget på version2.dk