businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Fire fif til gevinstrealisering
Pexels.com

Fire fif til gevinstrealisering

De seneste syv års undersøgelser af danskernes brug af business cases og gevinstrealisering dokumenterer, at danske virksomheder og offentlige organisationer halter efter med at realisere gevinsterne.

Resultaterne kommer fra 1strokes årlige undersøgelse, hvor vi gennem årene har indsamlet svar fra mere end 1.000 danske virksomheder. Derfor kommer vi med fire fif til gevinstrealisering.

1. Sådan sikrer du gevinstrealiseringen?

Fokus og ejerskab til gevinstrealisering i forretnings- og linjeledelsen er yderst vigtigt. Gevinstrealisering handler i høj grad om ledelse og forandringsledelse samt løbende opfølgning, og det er på forretnings- og linjeledelsesniveau, at det store operative ansvar ligger. Det er her, at arbejdet skal gøres; forandringerne skal ske og gevinsterne høstes.

Topledelsen har også et stort ansvar. De skal være opmærksom på emnet, da den har et økonomisk opfølgningsansvar, der også inkluderer business cases og gevinstrealisering. Desuden er topledelsen kulturbærende for resten af organisationen og sætter dermed standarden for resten af organisationen. Men mere væsentligt er fokus og ejerskab til gevinstrealisering i forretnings- og linjeledelserne.

Uanset om man er topledelse eller forretnings- og linjeledelse, så skal alle parter være enige i, hvordan forretningen styres.

  • Hvordan skal vi måle, at forretningen kører som en sund maskine?
  • Hvad er det for KPI’er, som skal være toneangivende?

2. Sådan måler du på gevinsterne?

Resultaterne fra de foregående års business case undersøgelse viser, at der ofte er problemer med at måle på de gevinster, der er opstillet. Det gør jo unægtelig opfølgningen vanskelig. Det er derfor også i forbindelse med udarbejdelse af business casens gevinstoverblik, at dette forhold skal trykprøves. Det betyder, at den (ofte) kreative proces med at finde relevante gevinster, skal kvalificeres med de både metodiske og praktiske udfordringer, det giver at måle på en given gevinst. Nogle gange bliver det business case forfatteren, som pludselig bestemmer, hvordan forretningen skal drives og ikke dem, som driver forretningen.

Derfor er det vigtigt, at gevinsterne bliver beskrevet realistisk og gerne ud fra et godt datagrundlag, som virksomheden har og kan følge op på med nye data og målinger. I forlængelse af dette, skal man heller ikke undervurdere udfordringen i at fremskaffe tilstrækkelig information til at måle udgangspunktet, dvs. base-line.

”Når basis ikke er i orden, så kan man heller ikke måle på, om gevinsterne indfinder sig”.

Kend dit udgangspunkt

Hvis du ønsker at se dine fremskridt, skal du kende dit udgangspunkt. Hvis du vil tabe dig, skal du kende din startvægt, vil du løbe hurtigere, skal du finde ud af på hvilken distance og her kende din kilometertid –  OG sådan er det også med gevinstrealisering. Når man ikke kender udgangspunktet, kan det blive vanskeligt at vurdere hvor stor en gevinst eller forbedring, du har skabt. Dermed bliver det også vanskeligt at vurdere om resultatet er godt eller skidt, og hvilket ambitionsniveau man skal lægge for gevinstrealiseringen.

Så husk altid din base-line.

3. Husk den gode overlevering af business casen fra projekt til drift

Det er vigtigt, at den kommende gevinstejer er med til at udarbejde business casen i starten af projektet – inden beslutningstagning – og at gevinstejer deltager i de løbende opdateringer, når forudsætningerne ændrer sig. Med denne tidlige involvering reduceres sandsynligheden for en mangelfuld overlevering, og der skabes fra starten et reelt commitment til at realisere gevinsten.

Dette hænger sammen med, at kulturen skal være med til at understøtte fokus på performance. Derfor har vi også valgt at se på performance- og resultatkulturen.

4. Sørg for en stærk performance og resultatkultur:

En væsentlig løftestang for brug af business cases og for at lykkes med gevinstrealisering er en stærk performance og resultatkultur. Men lige såvel som performance og resultatkultur ikke er en afgørende forudsætning for gevinstrealisering, er det heller ikke sådan, at en performance og resultatkultur i sig selv er en garanti for, at der udarbejdes business cases, og for at der arbejdes systematisk med gevinstrealisering.

Dog er sandsynligheden for, at man arbejder med business cases og gevinstrealisering større i en virksomhed med en stærk performance og resultatkultur. Når business cases og gevinstrealisering indgår i chefernes resultatkontrakter, øges incitamentet til at arbejde systematisk med performance og resultater.

 

Martin J. Ernst, CEO i 1stroke udtaler:

Vi håber med dette års undersøgelse at kunne sætte endnu mere fokus på gevinstrealiseringen, så vi får flere organisationer til at sikre de gevinster, som de har defineret i business casen. Vi skal huske på, at vi forvalter andre folks penge (hvis ikke egne penge) – og dårlig gevinstrealisering er ikke god forvaltning …

Undersøgelsen kører fra 7. maj til 7. september. Vi offentliggør resultaterne i forbindelse med kåringen af Danmarks Bedste Business Case den 13. november.

Hent en god kop kaffe og afsæt ti minutter til at svare på undersøgelsen. Dit svar vil være med til at gøre danske virksomheder og organisationer bedre til at arbejde med business cases og gevinstrealisering. 

Vil du læse mere om undersøgelsen, kan du finde yderligere info her.

Relaterede indlæg