Archive

businesscase.dk >
law hammer, lovgivning

Der er altid en god business case i enklere regler og mindre bureaukrati

Regeringen har i oktober 2017 udsendt publikationen: ”Enkle regler, mindre bureaukrati — lovgivning i en digital virkelighed”. Den indgår som et væsentligt delelement i det initiativ regeringen kalder Sammenhængsreformen, der handler om modernisering af den offentlige sektor. Det er meningen at digitaliseringsklar lovgivning gør hverdagen lettere for de offentligt ansatte, bidrager til en mere effektiv […]

Læs mere