businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Har du sagt “klimaforbedring” til din business case?

Har du sagt “klimaforbedring” til din business case?

Og har du sagt goddag til dine børn i dag? Den sætning skal vel minde os om det helt nære, som nogen gange bliver overdøvet at travlhed, mobiltelefoner og møder næsten inden dagen er gået igang.

Men lige så selvfølgeligt det er at se sine børn og kigge dem i øjnene med et smil og mærke efter, hvordan de har det – så bør du tage et gran af det med på arbejde og spørge ind til dine børns fremtid, nemlig klimaet, i dine professionelle handlinger. Hvilket hensyn tager din organisation/virksomhed til klimaet, og er det en del af værdisættet at handle med grøn tankegang? Altså hyppe dine børn og børnebørns jord?

Årets business case undersøgelse siger netop, at mange business cases let ikke hænger sammen med strategien for virksomheden/organisationen. Så hvis vi vil have flere business cases med grønne løsninger, skal vi nok kigge på værdisættene og strategien i de enkelte organisationer. Tænker de – climate first? – stadig med økonomisk gevinst? Der findes mange eksempler og forretningsideer, der lader sig tjene penge på, selvom det er grønne løsninger – og mindset’et er jo det første, vi skal starte med.

Hvad har klima at gøre med en business case? Vi har spurgt Martin J. Ernst, CEO og business case ekspert.

“Alt!”

En business case indeholder beskrivelse af en problemløsning. Dvs. business casen indeholder en forståelse af de behov, som er opstået – plus en beskrivelse af det behov, som vi kommer til at se ind i inden for en rimelig tidshorisont. Læs her hvad en business case er.

“Vi har brug for at tænke klimaforbedringer ind i vores problemløsning. Uanset om vi vil det eller ej. Uanset, hvor svært vi end vil finde denne øvelse. Derfor bør vi have på vores tjekliste, når vi udarbejder business casen om vi har tænkt klimaforbedringer ind i et af de alternative løsningsforslag, som man bør opstille i enhver business case. Og ikke mindst turde tage valget – og vælge den miljørigtige løsning selv om det måske er det dyreste økonomiske alternativ,” forklarer Martin.

Men prøv ikke at stejle! Der er flere gode eksempler på klimavenlige løsninger, der også er en økonomisk fordel. Vi har Carlsbergs limklatter, der erstatter plastfolien om six-packen. Det har nok kostet i udvikling, men i drift må det være en billigere løsning. Der er også Arlas mælkekarton, der bruger genbrugspap og dermed mindre omkostninger til at producere kartoner.

Klimaforbedringer i IT-verden

Men hvor mange klimavenlige løsninger, der er sneget sig ind i IT verdenen, det vil Martin gerne vide? Her har vi brug for, at det miljø- og klimavenlige alternativ bliver det bedste alternativ – også økonomisk. Vi kan ikke forvente, at folk automatisk vælger det rigtige for klimaet, hvis ikke der er et økonomisk incitament. Det skal der lovgives om, så vi får flere til at udvise den rette adfærd.

Lovgivningen kan dog også trække stikket ud af de klimavenlige løsninger, som vi har set med elbiler og solcelleanlæg, hvor beskatningen ikke længere giver køberen en fordel.

Igen falder det tilbage på, at vi skal klimaforbedre, fordi vi mener det ægte. Vi bliver nødt til at ændre os selv som individ og som befolkning – uanset hvor svært det kan være. Og der skal på en måde mere til….vi er svære at ændre på!