businesscase.dk > Nyheder > agil > Er man safe med SAFe?
Projekt trekanten

Er man safe med SAFe?

Denne blog er inspireret af, at Martin J. Ernst var inviteret ud til et SAFe meetup møde arrangeret af 1strokes gode samarbejdspartnere, Concor. Der var indlæg fra PFA, Human Univerz, Simcorp og Ørsted. Der var fuldt hus og venteliste, så det er et populært emne!

Metoden er sekundær

Martin har et standpunkt;

En enkelt leverancemetode kan ikke bringe mit pis i kog. Jeg tager det, som passer til virkeligheden!

Martin får typisk aldrig lov til at starte et projekt op, men overtager efter andre, som har givet op. Dermed overtager Martin også den (i organisationen eller situationen) valgte ”strategi” eller metode – dvs. implementeringsmetoden eller rammeværket. Der er sjældent mulighed for at ændre radikalt i fremgangsmåden. Således står han med en ”arv”, som han må se på som et vilkår. Der kan kun tunes og forbedres inden for ”rammen”.

Set ud fra en business case og gevinstrealiseringssynsvinkel (som altid er Martins vinkel), så er han hamrende ligeglad med om den understøttende enabler (IT, bro, tog, processer etc.) bliver fremstillet via en vandfaldsmetode, agil udvikling, pølsemaskine, tryllekunster, mesterbager etc. Det Martin er mest interesseret i er, hvornår vi får enableren med dens nye funktioner, og om vi kan sikre den tilhørende adfærdsændring, så vi kan høste gevinsterne. Her er leverancesikkerhed essentiel. Vi skal have den rette scope i den rette kvalitet til den rette tid. Ellers vil interessenterne ikke bruge enableren – og gevinsterne udebliver. Så dør baby!

Martin vil våge den påstand, at han har set lige så mange vandfaldsprojekter som agile projekter fejle i middelsvær grad, så hele business casen bliver udvandet.

Hvorfor sker dette?

Der er to generelle problemer her:

1) Vi kan være enige i rammeværkets indhold/metode og

2) Vi fejler ved ikke at implementere rammeværket helt.

Ad 1) SAFe er kendetegnet ved at tage det agile manifest og tilføje en programledelses governance m.m. Modstandere vil påstå, at man dermed slet ikke er agil. Væk er det autonome, da en central enhed har taget kontrollen. Martins erfaring er, at man bliver nødt til at styre store projekter centralt – og der kan man ikke komme uden om rammeværker som SAFe, hvis man forsat vil lugte lidt af den agile tankegang, men have en central styring.

Ad 2) Det er set 1000 gange i historien, at governance processer ikke bliver implementeret ordentligt – eller værre endnu – sander til i ”sådan gjorde vi før”. Det nytter ikke noget, at en CxO siger, at vi skal være agile, når det så ikke bliver en gennemsyret tankegang i hele organisationen – eller det bare helt generelt er implementeret forkert. Ud fra en business case synsvinkel, er Martin ligeglad med, hvad man implementerer – bare man ikke gør det halvt! Vi skal have effektive implementeringsmetoder, tak! Forandringsledelse er vigtigt med alt, hvad det inkluderer.

SAFe er et fint rammeværk, men det har også sine begrænsninger pga. den størrelse af programmer, som rammeværket er bygget til. I nogle tilfælde kan andre rammeværk have et bedre ”fit”.

Vil du læse mere, kan du se Martins egen blog på Version2.dk