Vitale målinger

Skal din forandring bære frugt, skal der være noget at måle på. Derfor er måltal yderst vigtige for business casen – både før, under og efter implementering af business casen.

Vi kan ikke understrege det nok! Det er vigtigt, at der bliver målt før, under og efter et projekt. Selvom det giver god logik at have konkrete tal at arbejde ud fra – og arbejde frem imod for at kunne holde øje med fremskridt eller tilbagegang i projektet, erfarer vi gang på gang, at rigtig mange hverken kender deres udgangspunkt eller deres mål!

Det er vitalt, at du kender udgangspunktet, og opstiller en række mål for de områder, som du ønsker at forbedre med din business case.

En af de primære årsager til, at folk ikke opstiller mål er, at de mener det er vanskeligt at få fat i relevante tal. Men tager du udgangspunkt i disse fire forskellige perspektiver, kan det hjælpe dig på vej:

 • Økonomi (omsætning, dækningsgrad m.m.)
 • Kunder (nye kunder, klager, tilbagevendende m.m.)
 • Medarbejdere (fravær, opsigelse, tilfredshed m.m.)
 • Processer/Struktur (interne, eksterne, organisation m.m.)

Er der ikke nogen tal at gå ud fra, så brug de analyser, du laver, når du går i gang med at skrive din business case til at danne et her og nu billede – og på den baggrund lade det være det udgangspunkt, som du undervejs i projektet kan måle processen op imod.

 

Tænk SMART, når du beskriver dine mål.

Mål kan beskrives på mange måder. En af udfordringerne ved mange mål er, at de ikke er konkrete og tidsbestemte. Derfor anbefaler vi, at du bruger SMART-modellen til at trykprøve de mål, du sætter op.

 

 • S: Specifikke – Det er vigtigt, at de mål, du ønsker at nå er specifikt beskrevet.
 • M: Målbare – De mål, du opstiller, skal være muligt at måle på.
 • A: Ambitiøse – Der skal være noget at arbejde efter. Sæt gerne barren højt, men vær realistisk.
 • R: Realistisk – Er dit mål realistisk eller utopisk? Kan det overhovedet lade sig gøre at nå de opsatte mål?
 • T: Tidsbestemt – Sæt altid tid på dine mål. Det vil hjælpe dig med at sikre fremskridt, men også give dig mulighed for at tage de nødvendige beslutninger undervejs i projektet, hvis de opsatte mål ikke bliver realiseret

 

Tre former for omkostninger
Når du går i gang med at beskrive dit forandringsprojekt, er det vigtigt at være opmærksom på omkostningerne. Her skelner man typisk mellem tre former for omkostninger – disse omkostninger er vigtige at regne med, da de sikrer, at du har økonomi til at gå ud og indhente de måltal, der er brug for undervejs i projektet.

 1. Omkostninger til at få værktøjet – populært sagt “implementering af hammeren”
 2. Omkostninger til at drive forandringen – populært sagt at “lære at bruge hammeren mere effektivt”
 3. Omkostninger til at måle forandringen – også kaldet at “sætte en tæller på antallet af slag med hammeren”

“Jeg oplever tit, at det først er sent i processen, at det går op for business case forfatteren, at det både er svært og det koster at få indhentet tal til den første version af business casen. Men det er afgørende, at der afsættes økonomi til alle tre former for omkostninger, ellers har gevinstrealiseringen lange udsigter,”

forklarer Martin J. Ernst, CEO i 1stroke og ekstern lektor på IT-Universitet i København.

 

Eksemplet: Virksomheder forsømmer at måle på deres hjemmesider
Mange firmaer forsømmer målinger af, hvordan brugerne anvender deres hjemmeside, selvom der er meget viden at hente.

 • Er brugerne glade for hjemmesiden?
 • Får de den information, som de har behov for?
 • Og allervigtigst – køber de den vare, som de har brug for, eller er det nemmere at købe den hos konkurrenten?

Dette er et rigtig godt eksempel på noget, som mange føler, er svært at måle.

Det er muligt at få forståelse for og måle brugernes adfærd, det har bl.a. konsulentfirmaet Paso Research specialiseret sig i. Hos dem er erfaringen, at mange virksomheder ikke kan kvantificere potentialet af deres business case, fordi de ikke kender nok til brugernes adfærd på f.eks. firmaets hjemmeside.

Via online kvantitative målinger baseret på høj volume af respondenter og kunder, som de måler op imod konkurrenterne , kan de uddrage datadrevet evidens, om hvorvidt hjemmesiden bidrager til forretningen og udkonkurrerer konkurrenterne.

“Vi møder mange virksomheder, hvor det måske primært er et bestemt skærmbillede eller skriftlig fremstilling, som brugerne ikke kan finde ud af – og dermed tabes salget,”

siger usability-ekspert og CEO i Paso Research, Jacob Hancke.

Netop fordi du ikke møder dine brugere ansigt til ansigt, er målinger centrale. De skal gennemføres under projektet. Men også når projektet er færdigt for at sikre, at du er på rette spor, og at din indsats i projektet får den ønskede virkning.

“Det er set før, at man har implementeret “hammeren”, men uden den ønskede effekt. Det ved man først rigtig, hvis man har målt forandringen før, under og efter projektet. Her er det derfor nødvendigt at give sig selv tid til refleksion. Først der er du klar til et nyt forsøg i håb om at kunne forbedre næste version af “hammeren,”

tilføjer Martin J. Ernst.

Læs mere om Paso Researchs koncepter her.