businesscase.dk > Nyheder > artikler om business case > Matriklen: Måske en af Danmarks bedste business cases? Også en af de langvarige
matrikelkort

Matriklen: Måske en af Danmarks bedste business cases? Også en af de langvarige

Denne blog har fokus på at fortælle en god historie fra det offentlige, som for mange har været godt skjult. Vi er i dagens Geodatastyrelse, der er centrum for blandt andet matrikel- og søkort.

For ca. 35 år siden var der et dedikeret Matrikeldirektorat med en medarbejderstab på omkring 300 medarbejdere. Typiske opgaver var at modtage sager fra praktiserende landinspektører, behandle sagerne og registrere ændringer i matriklen. Vi taler centimetertykke sager, der blev flyttet fra skrivebord til skrivebord…

I dag ser det noget anderledes ud, da den samlede stab internt hos Geodatastyrelsen er omkring 30. Området har over en lang periode været igennem en række forbedringer, som har gjort, at man stille og roligt har kunne komme fra de 300 til 30 medarbejdere. Digitalisering er et nøgleord her.

Dvs. stille og roligt over en årrække har man kunne reducere antallet af medarbejdere efterhånden som den understøttende IT-løsning tilbød mere og mere funktionalitet, som gjorde sagsbehandlingen mere og mere effektiv. Fra start til nu taler vi om en 90%! reduktion.

Jeg opfordrer dog altid til, at man skal betragte løsningen ud fra en TCO-betragtning (Total Cost of Ownership). Man skal jo sikre, at udvikling og vedligeholdelse af en understøttende IT-løsning er meget mindre, end hvis man havde omkostninger til de 300 medarbejdere, som Matrikeldirektoratet havde for 35 år siden. Ellers giver det overhovedet ikke mening.

Læs den fulde blog på Version2.

 

Hvis I kunne tænke jer at høre mere om digitalisering samt business case og gevinstrealisering i et dansk perspektiv, så kan I tilmelde jer et internationalt webinar med Martin J. Ernst her.