businesscase.dk > Nyheder > business case > Kan business casen stå alene?
business case alene

Kan business casen stå alene?

I ITUs artikel ”Digital transformation: Succes med projekter vurderes forkert” argumenterer Lektor Arisa Shollo for, at business casen ikke kan stå alene, når man vurderer hvilke projekter, der skal prioriteres, og hvilke der er en succes. Hun skriver, at andre kriterier også lægger til grund, så som ekspertvurderinger og beslutningstagernes intuition.

Business casen sættes som værktøj i modsætning til ekspertintuition, der associeres med eksperimentelle og potentielt disruptive ideer. Det gælder så om at finde en balance mellem de forskellige tilgange.

Business casen og de falske modsætninger

En forsimplet forståelse af business casen er, at det er talrækker i et regneark. Men den forståelse af business casen som værktøj har de fleste for længst lagt på hylden. En moderne business case opfattes i dag i højere grad som en forandrings- og gevinstrealiseringsmotor. Der er derfor ingen modsætning mellem business casen som værktøj og eksperimentelle og disruptive ideer. Tværtimod er business casen god til at sikre jordforbindelsen, så man kan vurdere, om der kommer reel værdi ud af kreativiteten.

Arisa Shollo / billede fra CBS

En sand cocktail

En business case starter med de forretningsmæssige mål, som indrømmet, kan være baseret på intuition og big-data i en skøn blanding. I business casen vurderes det, hvad der skal til af gevinster for at realisere målene, og hvilke forandringer og investeringer der skal til for at levere gevinsterne. Som i ethvert andet projekt vurderes business casens risici og interessenter. Forudsætningerne opdateres dynamisk i takt med at projekt- og forretningsvilkår ændrer sig. Det gøres ved at den ansvarlige for business casen måler og følger op på om business casens forudsætninger holder – både de forudsætninger, der angår selve projektet, og de der angår markedet.

Stress test

Business casen bliver med inddragelse af videns personer ”stress testet” af organisationens forskellige tilgange til, hvordan virkeligheden skal fortolkes. Når business casen skal fungere som styringsgrundlag for den videre gevinstrealisering fortsætter ”testen”, og den vil bl.a. af markedet blive udfordret til den sidste dag.

Så nej, business casen kommer bestemt ikke til at stå alene! Det skal den heller ikke. Det er vores anbefaling, at man med en holistisk tilgang til business casen sørger for at komme hele vejen rundt og får den godt og grundigt testet undervejs. Business casen bliver dermed en af de væsentligste medspillere i vejen til succes for projekter og programmer.

Du kan læse mere om 1strokes tilgang til business cases her