Archive

businesscase.dk > Nyheder > Business Case Bloggen
law hammer, lovgivning

Der er altid en god business case i enklere regler og mindre bureaukrati

Regeringen har i oktober 2017 udsendt publikationen: ”Enkle regler, mindre bureaukrati — lovgivning i en digital virkelighed”. Den indgår som et væsentligt delelement i det initiativ regeringen kalder Sammenhængsreformen, der handler om modernisering af den offentlige sektor. Det er meningen at digitaliseringsklar lovgivning gør hverdagen lettere for de offentligt ansatte, bidrager til en mere effektiv […]

Læs mere
business case alene

Kan business casen stå alene?

I ITUs artikel ”Digital transformation: Succes med projekter vurderes forkert” argumenterer Lektor Arisa Shollo for, at business casen ikke kan stå alene, når man vurderer hvilke projekter, der skal prioriteres, og hvilke der er en succes. Hun skriver, at andre kriterier også lægger til grund, så som ekspertvurderinger og beslutningstagernes intuition. Business casen sættes som værktøj […]

Læs mere
monitære gevinster

Hvorfor du ikke skal omregne alle gevinster til kroner og øre

1strokes erfarne økonom Peter Hellmann skriver om farerne ved at sætte kroner og øre på ikke-monetære gevinster. I erhvervslivet er penge den afgørende måleenhed. Et selskabs fremgang er det overskud, som regnskabet viser i kroner og øre. Og alt hvad selskabet ejer og skylder bliver vist i balancen som monetære (pengemæssige) værdier. Derfor lader vi […]

Læs mere

Business casen – 7 gode råd til ledelse

Potentialer, projekter og gevinster er en kæde, som kræver fokuseret ledelse, altså hvis man ønsker at høste frugterne af en investering. En risikovurdering på en business case levetid viser, at der er mange steder undervejs i forløbet, at kæden kan hoppe af. En business case brugt korrekt som styrings og implementeringsværktøj kræver forandringer i organisationen […]

Læs mere

3 styringsniveauer af forretningskritiske initiativer

Vi har fået et indlæg fra en af eksperterne i 1stroke om styringsniveauer af forretningskritiske initiativer. Partner, Martin J. Ernst, 1stroke fortæller: I 1stroke arbejder vi ud over business case og gevinstrealisering også med ledelse af forretningskritiske initiativer. Nogle vil måske spørge om det er det samme som et projekt? Men vi mener, at ordet […]

Læs mere

Start med at identificere et potentiale

Mange business case bliver skrevet med udgangspunkt i at anskaffe noget nyt, og det kan ”blinde” ift. hvilket potentiale, der i virkeligheden er. Det er 1strokes erfaring er, at de bedste business cases starter med en vurdering af potentialet. Når de arbejder hos kunder, gennemfører kurser og analyserer deres årlige business case undersøgelse, så ser […]

Læs mere

Det er de forkerte, som skriver business casen!

Martin J. Ernst, CEO 1stroke  1strokes hovedkonklusion de seneste år, i forbindelse med den årlige undersøgelse af danskerne brug af business case og gevinstrealisering, er, at det er de forkerte, der skriver business casen. Undersøgelserne, med over 1000 respondenter, viser, at det er projektlederen, der skriver business casen, og i de værste tilfælde it-projektlederen. Det […]

Læs mere

Kan du bedre sælge dine produkter med en business case?

Det korte svar er ja! Med en business case kommer du rundt om din kundes behov og kan afdække, hvilken værdi du tilføjer din kunde, og hvilket bøvl du fjerner for kunden. Dermed flytter du dit fokus fra din omsætning og indtjening til at være en hjælp til din kunde. Du står herefter langt stærkere […]

Læs mere