businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > 1stroke åbner for 6. års undersøgelse af organisationers brug af business cases og gevinstrealisering

1stroke åbner for 6. års undersøgelse af organisationers brug af business cases og gevinstrealisering

1stroke har siden 2012 gennemført en stor årlig undersøgelse af offentlige og private virksomheders brug af business cases og gevinstrealisering. Formålet er at kortlægge, hvordan virksomheder bruger business casen, da 1stroke oplever mange have udfordringer med at nå i mål med gevinstrealiseringen.

1stroke ønsker fortsat at undersøge brugen af business casen som værktøj til beslutningstagning, styring og realisering af gevinster. Derfor sættes undersøgelsen i gang for sjette år i træk.

Blandt konklusionerne fra 2016:

  • Mange business cases er ikke i tråd med organisationens overordnede strategi
  • Private virksomheder anvender i højere grad business cases som prioriteringsværktøj end det offentlige.
  • Business casen har tre liv, men meget tyder på, at det tredje liv (gevinstrealiseringen) har trange kår. Det kan forklares med at gevinstrealiseringen er forankret i projektet og ikke hos gevinstejer, hvor den bør være.
  • Der er et ønske i det offentlige om, at chefer og direktører skal have målene for business casens gevinster skrevet ind i deres kontrakter.
  • Business casen bliver i det offentlige oftere skrevet af den tekniske projektleder og har derfor fortsat en ringe forankring i linjeorganisationen.
  • Potentialet for mange business cases er i den offentlige sektor baseret på procesforbedringer, som traditionelt har haft svært ved at blive realiseret.

Svar på undersøgelsen her, det tager 8-10 minutter: Business case undersøgelse 2017. Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort i efteråret 2017.

Hvis I har spørgsmål til undersøgelsen, så er I velkomne til at kontakte Martin J. Ernst på +45 8851 0222 eller mje@1stroke.dk.