businesscase.dk > Nyheder > Aktuelle nyheder > Start med at identificere et potentiale

Start med at identificere et potentiale

Mange business case bliver skrevet med udgangspunkt i at anskaffe noget nyt, og det kan ”blinde” ift. hvilket potentiale, der i virkeligheden er.

Det er 1strokes erfaring er, at de bedste business cases starter med en vurdering af potentialet. Når de arbejder hos kunder, gennemfører kurser og analyserer deres årlige business case undersøgelse, så ser de, at de bedste business cases er skrevet ud fra et identificeret potentiale. – Ikke ud fra behovet for at anskaffe et værktøj, som f.eks et IT-system.

Potentialer finder de ud fra en ”value gap” betragtning, hvor benchmark tal bliver analyseret i forhold til egen præstation. I løbet af denne sommer var der fokus på et studie, hvor man kunne se potentialet, hvis man tog ”den bedste i klassen” og sammenlignede med ”den dårligste i klassen”. Det drejer sig om sammenligningen af sygefraværet i den private sektor og den offentlige sektor. Se artiklen her

Således konkluderer artiklen, at hvis mænd i den offentlige sektor havde et fravær på 2,4 pct. som mænd i den private sektor, vil det svare til 2.300 ekstra årsværk. Tilsvarende, hvis kvinder i den offentlige sektor i 2015 havde haft samme sygefravær, som kvinder i den private sektor på 3,5 pct., vil det svare til 10.700 årsværk. Samlet set giver det et potentiale svarende til 13.000 ekstra årsværk.

Dvs. der er et potentiale! Men tallene er også taknemmelige, når der er meget som ganges sammen. Så er der et potentiale i den enkelte kommunes forskellige forvaltninger? Den enkelte regions forskellige hospitaler? I den enkelte virksomheds produktionsapparat?

Jo – det er der, men det afhænger af mange ting. Derfor skal en business case modnes, hvor de benchmark tal, som bruges i en version 0 af business casen analyseres videre i en version 1 og senere bekræftes i en version 2 af business casen.

Se figuren om modning herunder.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Martin J. Ernst