businesscase.dk > Nyheder > business case > FN’s 17 verdensmål – en god business case, hvis de er kernen i forretningsmodellen
Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s 17 verdensmål – en god business case, hvis de er kernen i forretningsmodellen

 

FN’s 17 verdensmål skal gennemsyre alt vores gøren og laden. Vi har brug for at aflevere vores verden i en bedre stand end vi modtog den i. Det skal ikke være en kritik af de foregående generationer, da det ikke hjælper på noget som helst her, men et forsøg på at se fremad baseret på den baseline, vi har i dag.

Målene kan for mange virke ukonkrete og svære at forholde sig til, så derfor har vi opstillet den ambition om at give eksempler på, hvordan man kan få en god business case (og naturligvis efterfølgende gevinstrealisering) for hver enkelt af delmålene under FN’s Verdensmål. Det følger vi op på løbende.

 

En hurtig søgning viser, at der er masser af folk, som siger, at verdensmålene er en rigtig god business case. Det skulle give rigtig mange muligheder for danske virksomheder.

Man kan ikke nå verdensmålene, hvis ikke der er økonomi i det. Der er ikke filantropi nok i verden til at betale for den regning, verdensmålene har med sig. Man bliver nødt til at lave det som en business case,” udtaler Kristian Jensen, Finansminister.

Her er jeg helt enig. Det skal tænkes som en del af forretningsmodellen – og dermed også have det med, når der udarbejdes business cases. Og ja, offentlige organisationer har en forretningsmodel – og Ostewalders Business Model Canvas kan fint bruges af en offentlig organisation til at beskrive, hvordan man skaber værdi (value proposition) overfor deres ”kunder” eller ”borgere”/”brugere”.

Men inkluderer virksomheder og offentlige organisationer disse verdensmål?

Jeg har ikke set mange eksempler på det. Og hvis vi skal skabe en bedre planet, så skal vi godt nok gå mere til stålet og sørge for at vores forretningsmodeller og business cases understøtter netop verdensmålene. Vi kan nok ikke understøtte alle verdensmål i vores strategi og forretningsmodel, men vi kan vælge dem ud, som vi benhårdt går efter.

Læs den fulde blog på Version2