businesscase.dk > Nyheder > agil > 5 gode grunde til at vælge agil projektledelse
Billede fra Dansk IT

5 gode grunde til at vælge agil projektledelse

Med øje for kundetilfredshed og værdi ser den agile projektmodel på enkelte behov af gangen – frem for en foruddefineret altomfattende kravspecifikation, der sigter helt til måls baseret på skøn og antagelser om fremtidens krav. Martin J. Ernst fra 1stroke giver her 5 gode grunde til at vælge agil projektledelse.

Sagt på en anden måde – skal du tegne et nyt hus – hvorfor så forudbestemme højden på stikkontakter ved køkkenbordet i samme kravspecifikation, som du definerer areal og fundament? Hvorfor ikke vente til el-installationen i køkkenet skal på plads?

Måske kan I nikke genkendende til følgende spørgsmål:

 1. Har I svært ved at opnå vedvarende høj kundetilfredshed blandt modtagerne af projekterne? ​
 2. Har I ofte svært ved at allokere de nødvendig kompetencer til et projekt team og beholde allokeringen i projektets løbetid?​
 3. Har I svært ved at styre indenfor den aftalte projekttrekant på SCOPE-TID-ØKONOMI?​’
 4. Har I svært ved at implementere læring af tidligere fejl og dermed vedvarende levere bedre, hurtigere og billigere udvikling? ​
 5. Har I svært ved at opnå en høj medarbejdertilfredshed blandt projektdeltagerne?

 

5 løsninger der med garanti virker

1)

 • Den agile metode forbedrer kundetilfredsheden radikalt! Årsagerne er flere, men først og fremmest skyldes det den meget tættere kundeinvolvering i udviklingsarbejdet. Kunden er aktivt med i demonstrationer af løsningen mens den bygges og tager løbende vigtige beslutninger. Både kunden og udviklingsteamet bliver sammen undervejs klogere på, hvad der er nødvendigt og det hensigtsmæssige til løsning af den pågældende opgave. Også ting, ingen kunne have forudset i en kravspecifikation!​
 • Kundetilfredsheden stiger markant som følge af, at kunden bliver set, hørt og forstået på en helt ny måde, og det resulterer i en markant større værdi af de investerede udviklingskroner. Både oplevet og reel værdi.

 

2)

 • Rigtig mange organisationer kæmper med at kunne ”frigøre” de nødvendige personer og kompetencer til projektarbejde! Og at kunne holde den aftalte allokering igennem projektets løbetid. Faktisk er det en af de tre væsentligste årsager til, at projekter løber over tid. Dvs. mange organisationer kan ikke succesfuldt ”frigøre” nok kapacitet fra driften til projektarbejde.​
 • Den agile metode giver en særdeles effektiv løsning på dilemmaet ved at organisere opgaver rundt om mennesker, i stedet for, at ved hvert nyt projekt, at organisere mennesker rundt om opgaver.  Disse faste krydsfunktionelle teams kaldes agile scrum teams, og et team kan levere alt hvad der kræves til løsning af en projektopgave.

 

3)

 • Næsten alle organisationer kæmper med at levere udviklingsprojekter indenfor den aftalte SCOPE-TID-ØKONOMI. Det er uden konkurrence det mest almindelige problem indenfor projektverdenen. ​

 • Scope er typisk fastsat ved en detaljeret kravspecifikation som løbende forsøges håndteret ved en ændringsønske proces. I den agile metode er kravspecifikationen aflivet! Det er opgøret med at tro, at nogen kan forudsige den rigtige løsning i detaljer på forhånd. I stedet for krav arbejdes med behov som løbende udarbejdes og dokumenteres i små historier. Disse prioriteres og de vigtigste udvikles og idriftsættes først! Således skabes nu løbende værdi for kunden…

4)

 • For udviklingsorganisationer er det utrolig svært at både lære og implementere læringen af tidligere fejl og dermed vedvarende levere bedre, hurtigere og billigere udvikling. Hovedårsagen hertil er, at der i et klassisk projektteam ikke er et egentlig incitament til at gøre det! Fordi alle projektdeltagerne sendes alligevel tilbage efter endt projekt i organisationen. Og det er sjældent præcis det samme hold, der kører videre med et ny projekt umiddelbart efter. ​
 • I den agile metode kører samme hold videre og bliver som et fast team mere og mere high-performing. Fordi de lærer hinanden og opgaverne bedre og bedre at kende og bliver mere og mere effektive til udvikling. Til medarbejdernes, organisationens og kundernes fordel!

5)

 • Medarbejdertilfredshed bliver vigtigere og vigtigere for enhver organisation, fordi det er tiltagende svært at fastholde de gode vidensmedarbejdere i en udviklingsorganisation. ​
 • Medarbejdere i et agilt team viser større tilfredshed. De angiver selv de vigtigste årsager som at arbejde i et krydsfunktionelt team, hvor de kan lære af andre og bidrage til andre. De bliver funktionelt bredere (fra ”I” til ”T” profiler). En anden årsag, de angiver, er den tættere kontakt med kunden, og at kunden er mere engageret og med i hele forløbet.

En reel agil tilgang til udvikling og idriftsættelse medfører store besparelser. Er du interesseret i at høre nærmere om de mange fordele, og hvordan det kan implementeres i netop din virksomheds kontekst, så kontakt Martin J. Ernst, som har stor erfaring med at planlægge og implementere en reel agil transformation.