Archive

businesscase.dk >

KURSUS: STATENS BUSINESS CASE MODEL

Statens business case model - et supplement til kurset i business case og gevinstrealisering Statens business case model bliver anvendt af alle statslige myndigheder i ethvert statsligt forretningsprojekt. Statens business case model skal tydeliggøre rationalet for en IT-investering, ved at beregne gevinster og udgifter ved et projekt, samtidig med at der tages højde for risici [...]
Læs mere