Kurser og foredrag

businesscase.dk > Kurser og foredrag

Business case med mulighed for certificering

business case
Kursusunderviser og Senior Partner, Head of Epico Management Consultants 
EPICO-IT A/S, Martin J. Ernst.

 

Management Consultants EPICO-IT A/S tilbyder kurser i Business Cases og Benefit Management med mulighed for certificering. Med en certificering i Business Cases sikrer du et solidt grundlag for gennemførsel af virksomhedens projekter og den efterfølgende realisering af de ønskede gevinster.

I løbet af kurset får du en grundlæggende forståelse for Business Casen som effektivt styringsværktøj for realisering af gevinster samt Benefit Management.
Kurset er udviklet med henblik på at øge værdien af deltagernes bidrag til virksomhedens forretning ved at:

  • Udstyre kursusdeltagerne med værktøjer, teknikker, frameworks og processer fra Benefit Management til at udvikle og vedligeholde en business case.
  • Udstyre kursusdeltagerne med konkrete værktøjer og skabeloner, der sikrer en dynamisk tilgang til det daglige arbejde med business casen og gevinstrealisering samt Benefit Management.
  • Dokumentere kursusdeltagernes viden og færdigheder i forbindelse med udvikling og aktiv brug af business casen som styringsværktøj inden for projekt- og programledelse samt gevinstrealisering såvel som Benefit Management.

Læs mere og tilmeld dig her.

Business case og gevinstrealisering

Kursusunderviser og ass. partner i 1stroke, Jimmy Kevin Pedersen.

1stroke tilbyder et 3-dages kursus i business case og gevinstrealisering. Formålet er at give deltagerne indsigt i, hvordan organisationer kan anvende business casen som et aktivt styringsværktøj til at understøtte gevinstrealiseringen.

Gennem en blanding af forelæsninger og workshops lærer deltagerne at identificere og forstå de processer, som er nødvendige for at afdække og realisere projekternes værdi – fra den overordnede forretningsstrategi til projekternes enkelte aktiviteter. Kurset giver en grundig indføring i de metoder og teorier, der skal i spil for at udvikle en solid business case og gevinstrealiseringsplan.

Kurset afsluttes med en eksaminering i business cases og gevinstrealisering, og deltagerne modtager et diplom.

Kurset tager udgangspunkt i bogen “Mastering the Business Case”, som 1stroke’s Martin J. Ernst er forfatter til. Læs mere om bogen på masteringthebusinesscase.com

Læs mere om kurset, og tilmeld dig på her.

Økonomisk projektstyring 

Kursusunderviser, seniorrådgiver og ass. partner i 1stroke, Peter Hellman.

1stroke tilbyder i samarbejde med Momentum Academy et 1-dags kursus med fokus på, hvordan man bedst opstiller de økonomiske rammer for et projekt, og hvordan man håndterer den økonomiske styring før, under og efter projektforløbet.

Med udgangspunkt i en gennemgang af de vigtigste begreber og værktøjer inden for økonomistyring vil 1stroke’s Peter Hellman undervise deltagerne i, hvordan man som projektleder sikrer et fast greb om projektets økonomi. Der er ofte større økonomisk usikkerhed forbundet med projekter end med den almindelige drift, og kurset fokuserer på, hvordan projektlederen bedst håndterer de usikkerheder ved hjælp af principperne fra projektledelsesmetoder kombineret med den praktiske anvendelse af økonomistyringsværktøjer. Målet er at forbedre deltagernes evne til at sikre kontrol over projektets økonomi igennem hele projektforløbet.

Læs mere om kurset, og tilmeld dig her.

Digital Governance

1stroke tilbyder et 1-dags kursus i Digital Governance med fokus på, hvordan man etablerer en strategisk sammenhæng mellem it og forretningen, som sikrer, at it bliver et værdiskabende aktiv i virksomheden.

Med udgangspunkt i en præsentation af de forskellige skoler og retninger inden for digital governance/it-governance vil 1strokes Jimmy Kevin Pedersen sætte fokus på, hvordan man får etableret en solid sammenhæng mellem it-governance, innovation og værdiskabelse. Undervejs drøftes erfaringerne med de forskellige værktøjer, som findes i digital governance-værktøjskassen samt betydningen af organisering, beslutningsstruktur og roller for it-afdelingens mulighed for at tage aktiv del i virksomhedens gevinstrealisering og værdiskabelse. I løbet af kurset vil deltagerne også blive undervist i, hvordan business casen kan fungere som brobygger mellem it-governance og innovationsprojekter og sammen med værdiperspektivet anvendes i den løbende prioritering af it-projekter og -investeringer.

I mange virksomheder er styringen af it-områdets samspil med forretningen diffus og mangelfuld. Enten fordi der ikke er implementeret en fælles styringsmodel, eller fordi styringsmodellen ikke er færdig implementeret. På kurset vil deltagerne få til opgave at vurdere både det aktuelle og det ønskede modenhedsniveau for styring af it-området i samspil med forretningen.

Læs mere om kurset, og tilmeld dig her.

God Lean-ledelse

1stroke tilbyder et 1-dags kursus i god LEAN-ledelse med fokus på, hvordan Lean-teknikker og Lean-kultur kan fungere som løftestang for virksomhedens effektivisering, kundeforståelse og øget kundeværdi.

1stroke’s Jimmy Kevin Pedersen vil i løbet af kurset gennemgå og diskutere de basale elementer i Lean med fokus på ledelses- og forandringsaspektet. Deltagerne vil blive præsenteret for forskellige tilgange til forandringsledelse og udvikling, implementering og fastholdelse af en Lean-kultur, der understøtter virksomhedens værdiskabelse med fokus på effektivitet og kundeværdi. Undervejs diskuteres ledelsens rolle og opgaver i forbindelse med at få bragt Lean-principperne i spil med udgangspunkt i, at LEAN ikke kun er teknik og værktøjer, men også i høj grad en tænkemåde, adfærd og kultur, som skal implementeres i virksomheden.

Læs mere om kurset, og tilmeld dig her.

Digitalt lederskab

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen.

På kurset vil du få solide metoder til at drive it-projekter, og samtidig vil du få en forståelse for de organisatoriske rammer for projekterne blandt andet gennem digital governance og business cases med fokus på gevinstrealisering.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Samtidig får du terminologi og sprog til at tale forretning med ledelsen om emner som konkurrenceevne, strategi og økonomi samt effektivisering og innovation. Dette medvirker, at du kan gå i effektiv dialog med den øvrige ledelse og topledelse om udviklingsveje, herunder brug af digitalisering som drivkraft

Læs mere, og tilmeld dig på ITU hjemmeside.

1stroke’s hjemmeside kan du se flere kurser. Du er også velkommen til at kontakte ass. partner, Jimmy Kevin Pedersen, på tlf.: +45 5239 3885, og CEO, Martin J. Ernst, på tlf.: +45 2991 1122 eller info@1stroke.dk