11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

businesscase.dk > INSPIRATION TIL DIN BUSINESS CASE OG EFTERFØLGENDE GEVINSTREALISERING > FN’s VERDENSMÅL > 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Her på businesscase.dk vil vi løbende supplere med artikler om FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ud fra en business case vinkel.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

I 2050 vil 6,5 milliarder mennesker bo i byer – svarende til to tredjedele af jordens befolkning. Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum. 

FN's verdensmål nr. 11

Hvad er business casen i
bæredygtige byer og lokalsamfund?

Vi ønsker at opdatere løbende med gode cases, der understøtter verdensmålene.

Kender du til en god case, der centrerer sig om at øge bæredygtige byer og lokalsamfund? Så kontakt Martin J. Ernst på info@businesscase.dk

Byudvikling

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

Miljøbelasning

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.

Kulturarv

Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

By og land

Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke planlægningen af den nationale og regionale udvikling.

Modtag vores nyhedsbrev en gang om måneden

Skriv dig op her og få artikler, tips og vejledning til business cases og gevinstrealisering relevant for den offentlige og private sektor.

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder