RISIKOSTYRING

businesscase.dk > Gode råd > RISIKOSTYRING
kontrolrum

Ingen projekter, ingen udvikling, ingen implementering uden risiko

Risikostyring er i forbindelse med business casen relateret til to typer af risici:

1 – Risici der kan forekomme hvis virksomheden ikke foretager sig noget – disse bør inkluderes i årsagsbeskrivelsen og hvis de ændres (til det bedre eller være) også være beskrevet som en gevinst.

 

2 – Risici der kan forekomme under implementeringen og i forbindelse med gevinstrealiseringen – disse bør inkluderes i risikodelen af business case-beskrivelsen.

1 – Forretningsmæssig risiko

Dette dækker over den forretningsmæssige risiko, som (forhåbentligt) bliver forbedret med det tiltag, som ønskes implementeret. Dette er historisk noget, som mange organisationer har haft udfordringer med, da værdisættelsen ikke altid har været en mulighed. Specielt ikke værdisættelsen af mulige enkelte hændelser. Det kan godt være, at man objektivt kan redegøre for, at sandsynligheden for en bestemt hændelse gik fra 75% til 25%. Men hvad er værdien eller omkostningerne til, at en medarbejder siger op/forsvinder/dør, og al kompetence indenfor dennes område går tabt? Har dette en på virkning af bundlinjen eller regnskabet?

 

2 – Risiko ved implementering

Risikostyring dækker også over risikoen ved selve implementeringen af de nye tiltag. Igen kan der refereres tilbage til de tre omkostningstyper, som er relevante for business casen – og dermed risikoen ved disse omkostninger; at implementere enableren, risikoen ved realisering af gevinsterne og risikoen ved at kunne måle forandringerne korrekt.

Uanset om det er den ene eller anden type risiko, så danner de to risikobilleder sammen med de øvrige gevinst og omkostningerne til projektet grundlaget for selve investeringsvurderingen. Dermed bliver beslutningen om igangsættelse af projektet mere nuanceret end blot et spørgsmål om ROI.

 

Hvis I vil vide mere, så er I velkomne til at kontakte os på info@businesscase.dk.